Co grozi za unikanie płacenia podatków?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Unikanie płacenia podatków to czyn zabroniony, który może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym:

 • Kara finansowa – w przypadku udowodnionego unikania płacenia podatków, organ podatkowy może nałożyć na podatnika karę finansową w wysokości do 720 stawek dziennych.
 • Odpowiedzialności karna skarbowa – w przypadku uporczywego niepłacenia podatków, podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. Odpowiedzialności karnej skarbowej podlega podatnik, który:
  • nie płaci w terminie podatku,
  • płaci podatek w zaniżonej wysokości,
  • nie składa deklaracji podatkowych,
  • składa deklaracje podatkowe zawierające błędy lub zaniżone dane.

Za przestępstwo skarbowe grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2.

 • Utrata prawa do ulg podatkowych – w przypadku udowodnionego unikania płacenia podatków, podatnik może zostać pozbawiony prawa do ulg podatkowych na okres 5 lat.
 • Utrata możliwości uzyskania kredytów i pożyczek – banki i inne instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia kredytu lub pożyczki osobie, która została skazana za przestępstwo skarbowe.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak uniknąć konsekwencji unikania płacenia podatków?

Najlepszym sposobem na uniknięcie konsekwencji unikania płacenia podatków jest stosowanie się do przepisów prawa podatkowego. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń podatkowych, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego.

Oto kilka wskazówek, które pomogą uniknąć unikania płacenia podatków:

 • Płać podatki w terminie
 • Składaj deklaracje podatkowe w terminie
 • Zgłoś wszystkie swoje dochody
 • Nie zaniżaj kwoty podatku
 • Skonsultuj się z doradcą podatkowym w przypadku wątpliwości

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top