10 najlepszych miast w Europie dla rozwoju biznesu

wirtualnebiuropoznan.pl - największe miasta
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Przedsiębiorstwa nie działają już na odizolowanych rynkach w obrębie swoich lokalnych społeczności. Konkurują z firmami z całego świata o klientów, talenty i możliwości inwestycyjne. Rozwój nie jest już ograniczony do małych miast i obszarów wiejskich, ale ma miejsce w każdym większym mieście. W rzeczywistości 10 najszybciej rozwijających się miast w Europie to ośrodki miejskie o łącznej liczbie ludności przekraczającej 7 milionów. Miasta takie jak Helsinki, Oslo, Frankfurt, Londyn i Amsterdam rozwijają się w szybkim tempie. Dzieje się tak dzięki inwestycjom w technologię i rozwiązania cyfrowe, które ułatwiają startupom zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwijanie już istniejących. W tym artykule przedstawimy Ci 10 najszybciej rozwijających się miast w Europie, analizując dane z serwisu Statista.

najlepszych miast

Top najlepszych miast – Helsinki, Finlandia

Stolica Finlandii rozwija się w imponującym tempie dzięki prężnie działającemu sektorowi technologicznemu oraz silnemu naciskowi na badania i rozwój. Miasto korzysta również z tego, że jest węzłem komunikacyjnym, z dużym portem i lotniskiem. Helsinki mają wysoko wykształconą siłę roboczą i sprzyjające środowisko biznesowe. To czyni je atrakcyjną lokalizacją dla firm i przedsiębiorców chcących rozwijać się w Europie. W mieście działa ponad 1000 startupów. Zajmuje ono czwarte miejsce w Europie pod względem ilości kapitału wysokiego ryzyka zainwestowanego w przeliczeniu na mieszkańca. W wyniku tego oczekuje się, że tempo wzrostu Helsinek będzie nadal szybkie, a miasto ma dodać około 38 000 nowych miejsc pracy w latach 2022-2024. Duża część tego wzrostu będzie pochodzić z sektora inżynierii i technologii.

Oslo, Norwegia

Stolica Norwegii ma silną gospodarkę skoncentrowaną na badaniach i rozwoju. To czyni ją idealnym miejscem dla startupów technologicznych i firm z sektora cyfrowego. Oslo posiada również duży sektor morski, który korzysta z faktu, że miasto jest położone u stóp fiordu. Lokalizacja miasta sprawia, że jest ono ważnym węzłem żeglugowym, z dużym portem i połączeniami ze szlakami morskimi, które przecinają świat. Oczekuje się, że Oslo doda szacunkowo 7 100 miejsc pracy w latach 2018-2020, co stanowi stopę wzrostu na poziomie 2,9%. Oczekuje się, że sektory produkcyjne i inżynieryjne będą rosły najszybciej w tym okresie, a następnie branża budowlana i transportowa.

Frankfurt, Niemcy

Frankfurt jest jednym z największych centrów finansowych w Europie. Jego prężne sektory bankowości i finansów sprawiają, że jest to idealna lokalizacja dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku oraz startupów nastawionych na inwestycje kapitałowe. Oczekuje się, że populacja Frankfurtu wzrośnie o około 9 100 osób w latach 2018-2020. Co daje stopę wzrostu na poziomie 2,9%. Branże finansowe i ubezpieczeniowe będą najszybciej rozwijającymi się sektorami w tym okresie, a następnie informacje i komunikacja oraz handel hurtowy i detaliczny.

Londyn, Wielka Brytania

Londyn jest jednym z wiodących miast świata i jest domem dla zróżnicowanej i utalentowanej siły roboczej. Szybki rozwój miasta wynika w dużej mierze z jego statusu globalnego węzła komunikacyjnego. Węzła, który łączy ludzi i firmy z całego świata. Szacuje się, że w latach 2018-2020 Londyn powiększy się o 100 900 nowych osób, co daje stopę wzrostu na poziomie 2,9%. Sektory, które mają rosnąć najszybciej w tym okresie, to opieka zdrowotna, edukacja i usługi społeczne, informacja i komunikacja, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oraz budownictwo.

Amsterdam, Holandia

Amsterdam jest jednym z wiodących światowych ośrodków kreatywności, kultury i handlu. Jest równocześnie popularną lokalizacją dla przedsiębiorców i startupów chcących rozwijać swoje firmy. Miasto posiada duży port i jest głównym graczem w globalnym przemyśle morskim. Amsterdam korzysta również ze swojej lokalizacji u ujścia rzeki Ren, która łączy się z niemieckimi drogami wodnymi i Morzem Północnym. Oczekuje się, że miasto doda szacunkowo 10 000 osób do swojej populacji w latach 2018-2020, dla stopy wzrostu 2,8%. Oczekuje się, że sektor opieki zdrowotnej będzie rósł najszybciej w tym okresie, a następnie budownictwo i usługi komunalne oraz transport i magazynowanie.

Rotterdam, Holandia

Największy port w Europie znajduje się w Rotterdamie, a solidny przemysł morski miasta czyni go atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i firm. Co więcej oczekuje się, że gospodarka Rotterdamu wzrośnie o około 10 000 miejsc pracy w latach 2018-2020. Daje to stopę wzrostu na poziomie 2,8%. W wyniku tego sektory, które mają rosnąć najszybciej w tym okresie to sektor usług komunalnych, opieki zdrowotnej i budownictwa.

Południe najlepszych miast – Barcelona, Hiszpania

Barcelona jest jednym z wiodących miejsc turystycznych na świecie. W wyniku tego jest atrakcyjnym miejscem dla firm z branży hotelarskiej, handlowej oraz sektora podróży i transportu. Oczekuje się, że miasto wzrośnie o szacunkową liczbę 8 300 osób w latach 2018-2020, co daje stopę wzrostu na poziomie 2,8%. Sektory, które mają rosnąć najszybciej w tym okresie to informacja i komunikacja oraz nieruchomości, wynajem i leasing.

Rzym, Włochy

Rzym jest jednym z wiodących światowych centrów kulturalnych i artystycznych, a także ważnym węzłem komunikacyjnym w Europie. Oczekuje się, że gospodarka miasta wzrośnie o około 10 500 osób w latach 2018-2020, co daje stopę wzrostu na poziomie 2,8%. Sektory, które mają rosnąć najszybciej w tym okresie to usługi komunalne, nieruchomości, wynajem i leasing oraz opieka zdrowotna.

Madryt, Hiszpania

Madryt ma zróżnicowaną gospodarkę, która obejmuje produkcję, finanse i turystykę. W wyniku tego oczekuje się, że miasto wzrośnie o szacunkową liczbę 8 800 osób w latach 2018-2020, co daje stopę wzrostu na poziomie 2,8%. Następnie sektory, które mają rosnąć najszybciej w tym okresie to usługi komunalne, finanse oraz nieruchomości, wynajem i leasing.

10 najlepszych miast – Wnioski

10 najlepszych miast w Europie dla rozwoju biznesu Przedsiębiorstwa nie działają już na odizolowanych rynkach w obrębie swoich społeczności lokalnych. Konkurują z firmami z całego świata o klientów, talenty i możliwości inwestycyjne. Rozwój nie jest już ograniczony do małych miast i obszarów wiejskich, ale ma miejsce w każdym większym mieście. W rzeczywistości 10 najszybciej rozwijających się miast w Europie to ośrodki miejskie o łącznej liczbie ludności przekraczającej 7 milionów. Miasta takie jak Helsinki, Oslo, Frankfurt, Londyn i Amsterdam rozwijają się w szybko dzięki inwestycjom w technologię i rozwiązania cyfrowe. Co więcej rozwiązania, które ułatwiają startupom zakładanie nowych przedsiębiorstw i rozwijanie już istniejących.

10 najlepszych miast – Przyszłość europejskich miast

Sukces miasta jest często mierzony jego wynikami gospodarczymi. W związku z tym oczekuje się, że w najbliższej dekadzie obszary miejskie w całej Europie odnotują stały wzrost. Następnie jednym ze sposobów, w jaki miasta mogą przyciągnąć więcej inwestycji i usprawnić swoje działania, jest wykorzystanie zalet cyfryzacji.

Artykuły na temat podatków:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *