Danina solidarnościowa – co to jest i kto musi ją zapłacić?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek dochodowy, który muszą zapłacić osoby fizyczne, których dochód w danym roku podatkowym przekroczył 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa wynosi 4% nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kiedy wprowadzono daninę solidarnościową?

Danina solidarnościowa została wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Początkowo miała obowiązywać przez dwa lata, ale została przedłużona do 2023 roku.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kto musi zapłacić daninę solidarnościową?

Daninę solidarnościową muszą zapłacić osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochód z:

  • pracy opodatkowanej według skali podatkowej
  • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej lub liniowo
  • kapitału opodatkowanego według skali podatkowej lub liniowo
  • najemu opodatkowanego według skali podatkowej
  • rolnictwa opodatkowanego według skali podatkowej lub liniowo
  • składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Jak obliczyć daninę solidarnościową?

Danina solidarnościowa obliczana jest jako 4% nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł.

Przykład:

Jeśli osoba fizyczna w danym roku podatkowym osiągnęła dochód w wysokości 1 500 000 zł, to danina solidarnościowa wyniesie 40 000 zł (4% * (1 500 000 – 1 000 000) = 40 000).

Termin płatności daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa jest płatna w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Termin ten przypada na 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Podsumowanie

Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek dochodowy, który muszą zapłacić osoby fizyczne, których dochód w danym roku podatkowym przekroczył 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa wynosi 4% nadwyżki dochodu ponad 1 mln zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top