Aport przedsiębiorstwa – co to jest i jak go przeprowadzić?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Aport przedsiębiorstwa to wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki. Aport przedsiębiorstwa może być dokonany przez osobę fizyczną lub prawną.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki może być dokonane w zamian za udziały lub akcje w spółce. Aport przedsiębiorstwa może być dokonany w całości lub w części.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Efekty wniesienia przedsiębiorstwa do spółki

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki powoduje, że w skład majątku spółki wchodzą wszystkie składniki przedsiębiorstwa, w tym:

 • aktywa trwałe, takie jak grunty, budynki, maszyny i urządzenia,
 • aktywa obrotowe, takie jak zapasy, należności i środki pieniężne,
 • pasywa, takie jak zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 • prawa niematerialne, takie jak prawa autorskie, patenty i znaki towarowe.

Etapy aportu przedsiębiorstwa

Aport przedsiębiorstwa można przeprowadzić w następujących etapach:

 1. Przygotowanie – na tym etapie należy dokonać wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także przygotować umowę spółki lub aportu.
 2. Zgłoszenie – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Przedstawienie – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki należy przedstawić wspólnikom spółki.
 4. Rozliczenie – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki należy rozliczyć w księgach rachunkowych spółki.

Podsumowanie

Aport przedsiębiorstwa to złożony proces, który wymaga przemyślanego planowania i wykonania. Aport przedsiębiorstwa może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą wprowadzić swoje przedsiębiorstwo do spółki lub zwiększyć udział w spółce.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą w przeprowadzeniu aportu przedsiębiorstwa:

 • Skonsultuj się z prawnikiem – prawnik może pomóc Ci w przygotowaniu umowy spółki lub aportu oraz w przeprowadzeniu procedury aportu.
 • Wykonaj wycenę przedsiębiorstwa – wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części powinien przeprowadzić rzeczoznawca majątkowy.
 • Zgłoś aport do KRS – aport przedsiębiorstwa należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki lub aportu.
 • Przedstaw aport wspólnikom – wniesienie przedsiębiorstwa do spółki należy przedstawić wspólnikom spółki.
 • Rozlicz aport w księgach rachunkowych – aport przedsiębiorstwa należy rozliczyć w księgach rachunkowych spółki.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top