Jak zastrzec swój znak towarowy?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do identyfikacji produktów lub usług jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług innych przedsiębiorców. Jest to jeden z najważniejszych elementów własności intelektualnej, ponieważ pozwala na ochronę marki przed wykorzystaniem przez inne podmioty.

Aby zastrzec swój znak towarowy, należy go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Rejestracja znaku towarowego trwa około 6 miesięcy i daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do jego używania na terenie Polski.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Jakie są kroki do rejestracji znaku towarowego?

 1. Wybór znaku towarowego

Pierwszym krokiem jest wybór znaku towarowego, który będzie reprezentował Twoją firmę lub produkty. Znak towarowy musi być:

 • Nowy – nie może być wcześniej zarejestrowany przez inną osobę lub firmę.
 • Odróżnialny – musi być w stanie odróżnić produkty lub usługi Twojej firmy od produktów lub usług innych firm.
 • Przydatny – musi być odpowiedni do identyfikacji produktów lub usług Twojej firmy.
 1. Sprawdzenie dostępności znaku towarowego

Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego należy sprawdzić jego dostępność. Można to zrobić za pomocą wyszukiwarki znaków towarowych na stronie internetowej UPRP.

 1. Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego

Wniosek o rejestrację znaku towarowego można złożyć osobiście w UPRP lub za pośrednictwem internetu. Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 • Oznaczenie znaku towarowego
 • Opis towarów lub usług, dla których znak towarowy jest rejestrowany
 • Podanie osoby lub firmy, która jest właścicielem znaku towarowego
 • Opłata rejestracyjna
 1. Opłata za rejestrację znaku towarowego

Opłata za rejestrację znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł przy składaniu wniosku osobiście lub 400 zł w przypadku złożenia wniosku online. Za każdą kolejną klasę płaci się 120 zł.

 1. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację znaku towarowego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej rozpatruje wniosek o rejestrację znaku towarowego w ciągu 6 miesięcy.

 1. Uzyskanie prawa ochronnego

Jeśli wniosek o rejestrację znaku towarowego zostanie pozytywnie rozpatrzony, przedsiębiorca uzyska prawo ochronne na znak towarowy. Prawo ochronne jest ważne przez 10 lat i może być przedłużone na kolejne okresy 10-letnie.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą Ci w rejestracji znaku towarowego:

 • Skonsultuj się z prawnikiem – prawnik może pomóc Ci w wyborze odpowiedniego znaku towarowego i złożeniu wniosku o rejestrację.
 • Upewnij się, że znak towarowy jest nowy – przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego sprawdź jego dostępność w wyszukiwarce znaków towarowych.
 • Upewnij się, że znak towarowy jest odróżnialny – znak towarowy musi być w stanie odróżnić produkty lub usługi Twojej firmy od produktów lub usług innych firm.

Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego jest ważną decyzją, która może ochronić Twoją markę przed wykorzystaniem przez inne podmioty. Dobrze dobrany i zarejestrowany znak towarowy może pomóc Ci w budowaniu świadomości marki i zwiększeniu sprzedaży.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top