Czym jest znak towarowy i po co on jest?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do identyfikacji produktów lub usług jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług innych przedsiębiorców. Jest to jeden z najważniejszych elementów własności intelektualnej, ponieważ pozwala na ochronę marki przed wykorzystaniem przez inne podmioty.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Rodzaje znaków towarowych

Znaki towarowe można podzielić na dwie główne kategorie:

  • Znaki słowne – to znaki, które składają się wyłącznie z liter, cyfr lub ich kombinacji. Do przykładów znaków słownych należą nazwy firm, logotypy i hasła reklamowe.
  • Znaki graficzne – to znaki, które składają się z obrazów, symboli lub ich kombinacji. Do przykładów znaków graficznych należą logotypy, znaki firmowe i znaki towarowe produktów.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Funkcje znaku towarowego

Znak towarowy pełni kilka ważnych funkcji, takich jak:

  • Identyfikacja produktów lub usług – znak towarowy pozwala konsumentom na łatwe identyfikowanie produktów lub usług danego przedsiębiorcy.
  • Budowanie świadomości marki – znak towarowy pomaga budować świadomość marki i rozpoznawalność wśród konsumentów.
  • Ochrona przed konkurencją – znak towarowy pozwala na ochronę marki przed wykorzystaniem przez inne podmioty.

Jak uzyskać ochronę dla znaku towarowego?

Aby uzyskać ochronę dla znaku towarowego, należy go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestracja znaku towarowego trwa około 6 miesięcy i daje przedsiębiorcy wyłączne prawo do jego używania na terenie Polski.

Podsumowanie

Znak towarowy jest ważnym elementem własności intelektualnej, który pomaga przedsiębiorcom w budowaniu marki i ochronie przed konkurencją.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top