Czym jest Karta Podatkowa ?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Dużym plusem jest fakt, że przedsiębiorca korzystający z karty nie musi prowadzić księgowości. Podatek w tym przypadku nie zależy od wysokości dochodów.

Karta podatkowa jest korzystna dla przedsiębiorców którzy zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek ustala naczelnik urzędu skarbowego. Podejmując decyzję naczelnik kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności. Co więcej liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Okoliczność, że kwota podatku nie jest zależna od dochodu może być korzystny dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych. – Gdy w firmie pojawi się strata, będziesz musiał zapłacić podatek określony decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Czym jest Karta Podatkowa ?

Kto może rozliczyć się w taki sposób ?

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie. – Byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Czym jest Karta Podatkowa ? –

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca ?

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • Kontynuujesz opodatkowanie w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 roku. Nie zrezygnujesz ani nie tracisz prawa do opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 roku.
  • Prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski.
  • Prowadzisz jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej
  • Nie korzystasz z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów. –Wyjątek stanowią usługi specjalistyczne. Są to prace, których zakres wchodzi poza zgłosony zakres. Co więcej i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług.
Czym jest Karta Podatkowa ?
  • Twój mąż lub żona nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. – Z której przychody podlegają odrębnemu opodatkowaniu, podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym lub ryczałtem.
  • Nie prowadzisz innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu.do urzędu skarbowego
  • Nie wytwarzasz wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.- to jest papierosów, alkoholu czy perfum.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top