NIP Europejski – podstawowe informacje

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

NIP Europejski – podstawowe informacje. – Przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność na terenie Polski oraz zamierzają prowadzić transakcje z podmiotami zarejestrowanymi w innych krajach Unii Europejskiej powinni znać wymagania dotyczące uzyskania NIP UE. Europejski NIP ma zastosowanie przy wszelkich operacjach wewnątrzwspólnotowych. Przedsiębiorca, który go nie posiada, może mieć problemy przy rozliczaniu podatku od towarów i usług VAT lub nawet go nie rozliczyć. NIP UE wygląda podobnie jak zwykły Numer Identyfikacji Podatkowej, tyle tylko, że jest poprzedzony skrótem określającym dany kraj. W przypadku naszego państwa przedrostek to PL.

NIP Europejski - podstawowe informacje

Kto jest zobowiązany do posiadania Europejskiego NIP

Dla kogo jest NIP europejski? Dla czynnych podatników VAT, a także przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia VAT. Przedsiębiorcy z Polski, mający zamiar handlować z firmami, które są zarejestrowane w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Musisz założyć specjalny NIP-UE, Tylko ten numer identyfikuje operacje wewnątrzwspólnotowe. Jeśli nie postarasz się o posiadanie NIP-u europejskiego, możesz mieć bardzo duże problemy. Na przykład z rozliczeniem podatku od towarów i usług VAT.

Rejestracja VAT UE

W przypadku czynnych podatników VAT, mają oni obowiązek rejestracji do VAT-UE przed zawarciem transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów,
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług w stosunku, do których polski podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.

Weryfikacja NIPu europejskiego

Przy dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych (szczególnie WDT) zaleca się aby podatnik sprawdził czy kontrahent w dniu wystawienia faktury jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w swoim kraju. Tylko wówczas możliwe jest zastosowanie stawki VAT 0%. Poprawność numeru można sprawdzić w bazie prowadzonej przez Komisję Europejską – https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

NIP Europejski - podstawowe informacje

NIP Europejski – podstawowe informacje –

Jak uzyskać VAT-UE?

W celu uzyskania europejskiego numeru NIP konieczne jest zarejestrowanie się do VAT-UE. Aby dokonać rejestracji trzeba złożyć odpowiedni wniosek o nadanie numeru NIP UE. Mowa o formularzu VAT-R z wypełnioną częścią C.3., która dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowych. Taki dokument należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną albo elektroniczną z wykorzystanie ePUAP.

NIP Europejski – podstawowe informacje –

Ile się czeka na NIP europejski?

Rejestracji dokonuje się z dniem złożenia wniosku, lecz na pojawienie danych w systemie należy czekać kilka dni. Najlepiej na bieżąco weryfikować czy dane pojawiły się w rejestrze poprzez https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *