Refakturowanie – co to jest i kiedy je stosować?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Refakturowanie to przeniesienie kosztów usług lub towarów na inny podmiot, który faktycznie z nich korzysta. Refakturowanie może być dokonywane przez podmioty działające w ramach transakcji B2B lub B2C.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Jakie są rodzaje refakturowania?

Istnieją dwa rodzaje refakturowania:

 • Refakturowanie usług – to przeniesienie kosztów usług, które zostały nabyte przez jeden podmiot i następnie odsprzedane innemu podmiotowi.
 • Refakturowanie towarów – to przeniesienie kosztów towarów, które zostały nabyte przez jeden podmiot i następnie odsprzedane innemu podmiotowi.

Jak rozliczać refakturowanie?

Refakturowanie powinno być rozliczane na podstawie faktury VAT. Na fakturze refakturującej powinny być zawarte następujące dane:

 • Data wystawienia faktury
 • Numer faktury
 • Nazwa i adres nabywcy usługi lub towaru
 • Nazwa i adres sprzedawcy usługi lub towaru
 • Opis usługi lub towaru
 • Kwota netto
 • Kwota VAT
 • Kwota brutto

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przykład refakturowania

Przykładowo, firma świadcząca usługi księgowe nabywa od firmy telekomunikacyjnej usługi telekomunikacyjne dla swoich pracowników. Firma księgowa odsprzedaje te usługi swoim pracownikom. W takim przypadku firma księgowa wystawia fakturę refakturującą na rzecz swoich pracowników. Na fakturze refakturującej powinny być zawarte następujące dane:

 • Data wystawienia faktury
 • Numer faktury
 • Nazwa i adres pracowników
 • Nazwa i adres firmy księgowej
 • Opis usługi telekomunikacyjnej
 • Kwota netto usługi telekomunikacyjnej
 • Kwota VAT usługi telekomunikacyjnej
 • Kwota brutto usługi telekomunikacyjnej

Zalety i wady refakturowania

Zalety refakturowania:

 • Umożliwia przeniesienie kosztów usług lub towarów na inny podmiot
 • Uproszcza rozliczenia VAT
 • Może być wykorzystywane do celów marketingowych

Wady refakturowania:

 • Może być wykorzystywane do unikania opodatkowania VAT

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Podsumowanie

Refakturowanie to forma rozliczenia kosztów usług lub towarów, które zostały nabyte przez jeden podmiot i następnie odsprzedane innemu podmiotowi. Refakturowanie powinno być rozliczane na podstawie faktury VAT. Refakturowanie ma zarówno zalety, jak i wady.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top