Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje. Polskie firmy zawierają transakcję z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Tematyką faktur wewnątrzwspólnotowych interesują się przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci, którzy sprzedają lub kupują towary pochodzące z tych krojów. Jeśli to cię dotyczy powinieneś zwracać uwagę na odpowiednie dokumentowanie tych transakcji właśnie w postaci wewnątrzwspólnotowych faktur.

Faktura wewnątrzwspólnotowa - najważniejsze informacje

Jak prawidłowo dokumentować WDT

Do dokumentacji, która może potwierdzić, że dane towary zostały wywiezione z kraju należącego do Unii i trafiły do innego kraju unijnego, należą:

  •   Specyfikacja ładunku, na podstawie której możliwe jest określenie jego pochodzenia, rodzajów, właściwości, parametrów;
  • Dokumenty przewozowe .– Chodzi głównie listy przewozowe CIM, CMR – przekazane przez spedytora, który odpowiadał za wywóz towarów z kraju. Musi z nich wynikać, że towar trafił na terytorium innego kraju unijnego.
  • Co ważne w praktyce nie potrzebujemy wszystkie dokumenty, ale jeden, Musimy jednak zawrzeć wyraźną informacja, że zakupiony towar faktycznie został dostarczony.

Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje –

WDT okiem księgowego

Faktura w WDT jest dokumentem niezbędnym, który potwierdza przeprowadzenie transakcji. Faktura WDT różni się od tradycyjnych faktur. Oprócz elementów, które musi zawierać zwyczajna faktura, wersja WDT zawiera dodatkowe informacje. Chodzi przede wszystkim o:

  • numer VAT UE podatnika, który sprzedaje towar,
  • numer identyfikacyjny odbiorcy towaru.
    Jeśli faktura wystawiana jest w walucie obcej, to należy ją przeliczyć na walutę polską zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dostawę lub sprzedaż.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia, gdy sprzedawca wystawia fakturę.Nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar. Co w przypadku, gdy dostawę wykonujemy ciągle dłużej niż miesiąc ? Wówczas uznajemy, jej dokonanie z upływem każdego miesiąca. – Do momentu zakończenia dostaw. Warto zaznaczyć, że obowiązek podatkowy nie powstaje, gdy podatnik otrzyma przedpłatę zanim towary dostarczymy w całości.

Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje –

WDT a weryfikacja nabywcy

Podatnik przed transakcją zawsze powinien sprawdzić swojego kontrahenta w systemie VIES. System VIES, jest wyszukiwarką, która pozwala na uzyskanie informacji, czy podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co więcej, aby miała miejsce transakcja WDT nabywca musi przede wszystkim być podatnikiem posiadającym właściwy i ważny numer identyfikacyjny. Numer nadaje państwo członkowskie właściwe dla nabywcy. Zawiera dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top