Kim jest prokurent?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Prokurent to osoba fizyczna, która na podstawie prokury, czyli specjalnego pełnomocnictwa, reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokurent może być powołany przez wspólników spółki lub przez zarząd spółki.

Za co odpowiada prokurent?

Prokurent odpowiada za swoje działania wobec spółki i osób trzecich. Odpowiedzialność prokurenta może być ograniczona przez umowę spółki lub prokurę.

Jakie ma zadania prokurent?

Prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki. Do zadań prokurenta należą m.in.:

  • reprezentowanie spółki przed sądami i innymi organami
  • zawieranie umów w imieniu spółki
  • rozporządzanie majątkiem spółki
  • prowadzenie korespondencji w imieniu spółki

Rodzaje prokury

Istnieją dwa rodzaje prokury:

  • samoistna – prokurent może dokonywać wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki
  • podstawowa – prokurent może dokonywać tylko określonych czynności sądowych i pozasądowych wskazanych w prokurze

Odwołanie prokury

Prokurę może odwołać każdy, kto ją udzielił. Odwołanie prokury jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowanie

Prokurent to osoba, która na podstawie prokury reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokurent odpowiada za swoje działania wobec spółki i osób trzecich. Zadania prokurenta obejmują reprezentowanie spółki przed sądami i innymi organami, zawieranie umów w imieniu spółki, rozporządzanie majątkiem spółki oraz prowadzenie korespondencji w imieniu spółki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top