Międzyokresowe rozliczenia kosztów

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Międzyokresowe rozliczenia kosztów. To pojęcie jest na pewno mniej znane szerokiemu gronu. Dlatego w tym artykule postaramy się je trochę przybliżyć. Zgodnie tak z polskim, jak i międzynarodowym prawem, firmy mają obowiązek ujmowania przychodów i kosztów wynikających z ich działalności. Co więcej koniecznie muszą zachować przy tym podział na okresy. – W tym artykule zwrócimy uwagę na koszty związane. z podstawową działalnością. To z tymi kosztami wiąże się pojęcie “międzyokresowe rozliczenia kosztów”

Międzyokresowe rozliczenia kosztów

Wartość kosztów, które dotyczą przyszłych okresów musimy rozliczyć w czasie . Oznacza to, że dotyczące przyszłych okresów koszty wymagają ujęcia ich w ewidencji. Poświęcono temu konto 640.

Czym się kierować rozliczając koszt w podziale na okresy ?

Za podstawę międzyokresowych rozliczeń przyjąć trzeba powszechnie uznane zasady rachunkowości, które porządkują proces rozliczania i ujmują go w przejrzyste ramy. Księgowi doskonale znają te zasady

  • Zasada ostrożności  podpowiada, by składniki pasywów i aktywów wyceniać w zachowawczy sposób. Najważniejsza, by uniknąć zawyżania lub zaniżania kosztów oraz przychodów.
  • Współmierność przychodów i kosztów – oznacza, że do aktywów i pasywów właściwych dla danego okresu sprawozdawczego musimy zaliczać koszty wraz z odpowiadającymi im przychodami;
  • Najbardziej znana zasada memoriałowa – określa, że w księgach rachunkowych należy odnotowywać wszelkie koszty i przychody zaliczające się do danego roku obrotowego. Nie ma znaczenia , jaki jest termin ich spłacenia.
Międzyokresowe rozliczenia kosztów

Międzyokresowe rozliczenia kosztów okiem księgowego

Aby wymienione wyżej zasady były realizowane, musisz trzymać się określonych reguł.

Przede wszystkim trzeba wyszczególniać na oddzielnym koncie te koszty działalności, które dotyczą więcej niż jednego miesiąca. To oznacza, że odnoszą się do przyszłych okresów. Później  rozliczamy te koszty w tych okresach sprawozdawczych, do których należą;

  • wliczać do kosztów aktualnego miesiąca wartości kosztów przyszłych, które można przewidzieć lub które są prawdopodobne;
  • wliczać do kosztów właściwych dla danego miesiąca te świadczenia i usługi, które ze względów formalnych nie są jeszcze zobowiązaniami (dzieje się tak na przykład przy braku faktury), ale wiadomo, że zostały wykonane na rzecz danego podmiotu.

Co więcej warto pamiętać, że wyróżniamy dwa rodzaje rozliczeń kosztów w czasie:

1) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – dotyczą kosztów ponoszonych przez dany podmiot w odniesieniu do przyszłych okresów;

2) rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne – odnoszą się do kosztów bieżącego miesiąca, które jednak zostaną pokryte w przyszłości.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *