Dzień: 2022-07-17

Jak księgować leasing ?

Jak księgować leasing ? – Sposób ujmowania leasingu w ewidencji zdarzeń gospodarczych zależy zawsze od rodzaju leasingu. Wyróżniamy leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing znajduje swoje podstawy w kodeksie cywilnym. Konkretnie w art. 7091. Jest to umowa zawierana pomiędzy finansującym – czyli ”podmiotem gospodarczym nabywającym, od określonego zbywcy określoną rzecz, którą następnie oddaje Read More

Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje

Faktura wewnątrzwspólnotowa – najważniejsze informacje. Polskie firmy zawierają transakcję z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Tematyką faktur wewnątrzwspólnotowych interesują się przedsiębiorcy. Zwłaszcza ci, którzy sprzedają lub kupują towary pochodzące z tych krojów. Jeśli to cię dotyczy powinieneś zwracać uwagę na odpowiednie dokumentowanie tych transakcji właśnie w postaci Read More

Mała księgowość – jak ją prowadzić ?

Mała księgowość – jak ją prowadzić ? -Wielu uważa, że prowadzenie księgowości wymaga dużej wiedzy oraz umiejętności. I rzeczywiście tak jest. Nieznajomość księgowości bardzo często powoduje strach i barierę przed rozpoczęciem własnego biznesu. Na szczęście w dzisiejszym świecie powstało wiele pomocnych programów, ułatwiających prowadzenie biznesu. Jednym z nich są aplikacje Read More