Zgubiłem fakturę co zrobić ?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Zgubiłem fakturę co zrobić ? – Wtedy należy skontaktować się ze sprzedawcą oraz poprosić o wysłanie duplikatu faktury. Na temat duplikatów faktur mówi wprost art. 106l, w jaki sposób należy postąpić w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury. Wystawca faktury wystawia “DUPLIKAT”, na którym są takie same dane, jak na fakturze pierwotnej. Dodatkowo jest oznaczenie, że to jest duplikat i pojawia się data jego wystawienia. – Nie istnieje przepis zabraniający wystawienia duplikatu faktury. Jego wystawienie najczęściej odbywa się, jeśli nabywca otrzymał fakturę i ją zgubił, przypadkowo zniszczył lub zawieruszył. Powody mogą być także inne, czyli sytuacja, że nabywca w ogóle nie otrzymał faktury i tym samym, do niego nie dotarła. Jednak nie stanowi to dużego problemu, o ile nabywca zareaguje na brak faktury i skontaktuje się ze sprzedawcą, aby wystawił i wysłał fakturę jako duplikat. Elementem, który odróżnia fakturę od jej duplikatu jest ujęcie kosztu uzyskania przychodów. Zależy to od kilku rzeczy.

Duplikat a daty księgowania

Zasadą jest, że jeśli zaksięgowałeś już fakturę nie musisz drugi raz księgować w KPIR duplikatu. Natomiast jeśli nabywca w ogóle nie otrzymał faktury, księgujesz ją z datą wystawienia.

Zgubiłem fakturę co zrobić ?

Ujęcie kosztu a duplikat faktury

Wystawianie duplikatów faktur może mieć skutki nie tylko w podatku VAT. – Pod kątem możliwości odliczenia podatku naliczonego. Również w podatku dochodowym. Faktury VAT są bowiem podstawowymi dokumentami, w oparciu o które przedsiębiorcy dokonują rozliczenia określonych zdarzeń gospodarczych w kosztach prowadzonej działalności. W przypadku ich wystawienia u podatników mogą więc pojawić się wątpliwości, w jaki sposób ująć kosztowo otrzymany duplikat faktury.

Jeżeli wydatek udokumentowany duplikatem faktury do kosztów jeszcze nie trafił – jest w nich ujmowany na podstawie tego właśnie duplikatu.
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, zaliczając wydatek do kosztów podatkowych na podstawie posiadanego duplikatu, winni pamiętać o zasadzie potrącalności kosztów podatkowych. W związku z tym, gdy duplikat taki dokumentuje:

  • Koszty bezpośrednio związane z przychodami – Wydatek zaliczamy do kosztów podatkowych w momencie uzyskania przychodu, którego bezpośrednio dotyczy
  • Koszt pośrednio związany z przychodami. – Wydatek zaliczamy do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. – Czyli w dniu, na który ujęto go w księgach rachunkowych. Oczywiście na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. W przypadku ich braku, innego dokumentu.Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeżeli wydatek taki dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, to dzielimy go pomiędzy wszystkie lata, których dotyczy.
Zgubiłem fakturę co zrobić ?

Zgubiłem fakturę co zrobić ? – Pamiętaj, że

Jeśli zakupiona rzecz jest materiałem podstawowym lub pomocniczym bądź towarem handlowym, po otrzymaniu towaru i tym samym braku posiadania faktury, należy sporządzić szczegółowy opis i wpisać go do KPiR. A następnie podpiąć do tego duplikat faktury.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *