Globalny Podatek Korporacyjny

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Globalny Podatek Korporacyjny jest rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie obciążeń podatkowych ponoszonych przez międzynarodowe korporacje. Polska broni się przed 15-procentowym globalnym podatkiem dla firm międzynarodowych. Czy to rozwiązanie jest na pewno niekorzystne dla 

Polska obstaje przy swoim w sporze z UE i USA w sprawie globalnego podatku minimalnego dla korporacji. Argumentujemy to tym, że chcem gwarancji prawnej, aby zapewnić, że międzynarodowe firmy zostawią więcej w krajach, w których generują dochody. Na arenie międzynarodowej, Polska była jednym z krajów, które stanowiły wyzwanie dla umowy. Polska nalegała, że konkurencyjnie niska stawka podatkowa przyciąga zagraniczne inwestycje. W naszej opinii zgoda na tę umowę byłaby szkodliwa dla jej gospodarki. Omawiana umowa wymaga zgody Polski. Zgodnie z prawem unijnym dyrektywy takie jak te muszą być jednogłośne. Polska chciała, aby podatek był związany z opodatkowaniem w regionie działania. Chodzi o powiązanie z drugim filarem umowy. Pozwoliłoby to Polsce odzyskać część dochodów podatkowych, które jej zdaniem straciłaby po przystąpieniu do umowy.

Globalny Podatek Korporacyjny – Dotychczasowa historia

Około 140 krajów prowadzi obecnie rozmowy w sprawie ustanowienia Globalnej Minimalnej Stawki Podatkowej dla dużych, dochodowych Korporacji Wielonarodowych (MNC). Umowa ta ograniczyłaby zdolność korporacji do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Ograniczny zakładanie siedzib lub spółek zależnych w krajach, które mają niższe lub znikome stawki podatkowe. Ustalono termin wdrożenia na 2023 rok.

W dniu 17 czerwca 2022 r., na spotkaniu ministrów finansów UE w Luksemburgu, węgierski minister finansów Mihaly Varga powiedział swoim odpowiednikom, że jego kraj nie będzie w stanie poprzeć planów obniżenia podatku ze względu na obciążenia gospodarki wynikające z wojny na Ukrainie.

Obecnie Stany Zjednoczone mają stawkę podatkową w wysokości 21 procent. Stany mają nadzieję, że wzrost globalnych stawek podatkowych do minimum 15 procent zniechęci korporacje do przenoszenia swoich interesów gdzie indziej. W ramach proponowanego systemu, Stany Zjednoczone mogłyby pobierać podatek, którego amerykańskie korporacje nie płacą w krajach o stawce podatkowej poniżej 15 procent. Tak więc, jeśli amerykańskie korporacja płaci tylko 10 procent podatku w innym kraju, Stany Zjednoczone mogłyby żądać pozostałych 5 procent.

Kraje europejskie zapewniły, że umowa ma dwa filary. Pierwszy to minimalny podatek w wysokości 15 procent. Drugi element to umowa zapewniająca, że korporacje będą opodatkowane w krajach, w których prowadzą działalność. Będzie to niezależne od tego, czy są fizycznie obecne w danym regionie. Korporacje, które oferują usługi cyfrowe, płacą podatek w krajach usługi. Dotychczas opodatkowanie miało miejsce tylko w swoim kraju. Bardzo często były to Stany Zjednoczone.

Inne artykuły:

Łatwość biznesu w Polsce

Praca Zdalna

Globalny podatek korporacyjny – opinia Polski

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała Bloombergowi, że globalna umowa zmusi Polskę do zmiany sposobu wabienia zagranicznych inwestorów – poprzez oferowanie ulg podatkowych.

Na spotkaniu w Luksemburgu 17 czerwca Polska wycofała swoje weto wobec umowy, ale podobne zastrzeżenia zgłosiły Węgry. Węgry również wyraziły zaniepokojenie opóźnieniem we wdrażaniu drugiego filaru umowy, twierdząc, że to właśnie połączenie obu filarów umożliwiło zawarcie umowy.

W najbliższych dniach umowa może spotkać się również z opozycją ze strony krajów o niższych i średnich dochodach. Raport ONZ stwierdził, że niezdolność tych krajów do przyciągania inwestycji poprzez konkurencyjnie niższe podatki może negatywnie wpłynąć na ich dochody. Bogatsze kraje mogą być zmuszone do zaoferowania odpowiednich udogodnień. Wymagane będzie dojście do wspólnego konsensusu i kompromisu, jeśli chcą, aby umowa przeszła.

Aby to zrekompensować, unijna jedynka wstrzymująca się z umową chce mieć pewność, że globalnej minimalnej opłacie będą towarzyszyć zmiany podatkowe dla cyfrowych gigantów.

“Polska od lat prowadzi politykę fiskalną mającą na celu przyciągnięcie inwestycji w innowacje i nowe technologie poprzez oferowanie ulg podatkowych i zachęt dla inwestorów” – powiedziała Rzeczkowska w wywiadzie. 

“To nasza główna broń i nasza przewaga” – dodała.

Globalny Podatek Korporacyjny

źródło: https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/

Globalny Podatek – raje podatkowe

Irlandia i Luksemburg, które mają niskie stawki podatkowe, były przeciwne tej umowie, ponieważ potencjalnie zlikwidowałabym ona ich przewagę konkurencyjną w zakresie przyciągania dużych przedsiębiorstw. Irlandia na przykład ma podatek od osób prawnych w wysokości 12,5 procent, podczas gdy Stany Zjednoczone i inne kraje chcą jednolitej minimalnej stawki podatkowej w wysokości 15 procent. Kraje te popierają teraz umowę, po długich negocjacjach prowadzonych przez Stany Zjednoczone. Front opowiadający się za umową stoi teraz przed wyzwaniami z innych stron.

Dlaczego kraje naciskają na globalny podatek minimalny?

W obecnej sytuacji korporacje mają możliwość zakładania filii lub swoich siedzib w krajach, gdzie podatek od osób prawnych jest niski, unikając w ten sposób miliardów dolarów podatków rocznie. W rezultacie kraje takie jak USA, z których pochodzi wiele z tych firm, tracą wpływy z podatków.

Jakie są przeszkody?

Umowa napotyka jednak wiele blokad zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na froncie wewnętrznym w niektórych krajach. Kraje zgadzające się na umowę muszą włączyć jej postanowienia do ustawodawstwa krajowego, co dla niektórych może okazać się trudne.

W USA Partia Republikańska zapowiedziała, że nie poprze tych planów. Uchwalenie środków wymagałoby poparcia wszystkich 50 demokratycznych senatorów – co jest trudnym zadaniem. Dodatkowo, istnieje również presja czasu – nadchodzące wybory w połowie kadencji mogą przechylić szalę władzy w Senacie na stronę Republikanów.

Polityka Warszawy dodatkowo zagraża realizacji globalnego porozumienia zapowiadanego jako rewolucja w tworzeniu bardziej sprawiedliwego systemu podatków od przedsiębiorstw. 

Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen próbowała przekonać polskich urzędników do odrzucenia sprzeciwu podczas podróży do Warszawy w zeszłym miesiącu. Nie udało się jej to.

Polska blokuje projekt, który wprowadziłby 15-procentową minimalną stawkę podatku od osób prawnych w całej UE. Część porozumienia popartego co do zasady przez prawie 140 krajów, w tym Polskę, w październiku ubiegłego roku. 

Dyrektywy UE muszą być jednomyślne.

Warszawa chce, innego rozwiązania w sprawie podatku. Stawkę trzeba powiązać z inną częśćią globalnego porozumienia. Porozumienia znanego jako pierwszy filar, który ma dać rządom więcej praw do opodatkowania lokalnych operacji największych światowych firm. 

Prace techniczne nad wymaganym międzynarodowym mechanizmem traktatowym dla pierwszego filaru są opóźnione przez niepewność, czy Kongres USA ostatecznie go poprze.

Artykuły na temat podatków:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top