Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?-

Podatek dochodowy mogą rozliczać kwartalnie przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy, czyli firmy, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód brutto nie większy niż 1 200 000 euro. Z kolei podatek od towarów i usług mogą w ten sposób rozliczać tylko mali podatnicy, pod warunkiem, że od daty założenia działalności gospodarczej minął minimum rok. Co ważne, zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego na metodę kwartalną, jest możliwa tylko raz w roku – do 20 lutego, czyli do terminu wpłaty pierwszej zaliczki. Metodę rozliczania podatku VAT można natomiast zmienić w czterech terminach – do 25 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. W przypadku wątpliwości dotyczących kwartalnego rozliczania podatków, warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Specjaliści sprawdzą, czy ich klient spełnia warunki do przejścia na tę metodę rozliczania podatków oraz zagwarantują dotrzymanie wszystkich terminów.

Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?

Dlaczego warto kwartalnie rozliczać podatek?

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego od przychodów oraz podatku od towarów i usług ma szereg zalet dla przedsiębiorców. Przede wszystkim ta forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym redukuje liczbę deklaracji oraz przelewów, które trzeba przygotować w ciągu roku podatkowego.

W rozliczeniu kwartalnym wnioski należy złożyć tylko cztery razy – jest to dużym ułatwieniem w porównaniu do dwunastu przy rozliczeniu miesięcznym. Ważną zaletą kwartalnych rozliczeń podatku jest również możliwość rozliczenia faktur kosztowych w dwóch kolejnych kwartałach od momentu ich otrzymania. Kwartalne rozliczenie podatków, bardzo ułatwia kontrolę deklaracji, bo po prostu jest ich mniej. Będzie Ci, zatem łatwiej wyłapać i korygować ewentualne błędy . Rozliczając podatki w systemie kwartalnym, łatwiej jest skorygować ewentualne błędy w zeznaniach, ponieważ jest mniej deklaracji podatkowych do zweryfikowania i korekty. Kwartalne rozliczenie podatku niektórzy uznają za narzędzie optymalizacji podatkowej.Dlaczego ? – Znaczenie ma rozłożenie w czasie opłacania zobowiązań podatkowych.

Zamiast comiesięcznych przelewów, wykonuje się je co trzy miesiące, co przyczynia się do łatwiejszego zarządzania budżetem firmy. Jeśli kwartalnie rozliczysz VAT, masz prawo skorzystać z rozliczenia podatku metodą kasową. Metoda ta jest korzystna, bo możesz wykazać VAT od sprzedaży lub od zakupów w deklaracji w kwartale, w którym otrzymałeś zapłatę lub sam ją uiścił.

Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?

Nie przegap terminu ! –

Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?

Zaliczki na podatek dochodowy rozliczane kwartalnie podlegają wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. – Gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy, następujący po dwudziestym

Terminy płatności zaliczek za poszczególne kwartały kształtują się co do zasady następująco:

  • I kwartał roku – do 20 kwietnia,
  • II kwartał roku – do 20 lipca,
  • III kwartał roku – do 20 października,
  • IV kwartał roku – do 20 stycznia.

Kiedy mogę kwartalnie rozliczyć PIT ?-

Jak zmienić częstotliwość rozliczenia ?

Zmiana częstotliwości rozliczeń podatku dochodowego na kwartalne jest możliwa tylko raz w roku. Zmianę można dokonać z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Pamiętaj, że chęć zmiany częstotliwości rozliczeń podatku zgłaszasz w składanym zeznaniu za rok, w którym zastosowałeś zmianę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top