Kto jest zobowiązany płacić VAT ?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kto jest zobowiązany płacić VAT ? – Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek rejestracji i rozliczania VAT. To podatek pobierany na każdym etapie handlu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej zawieranej transakcji. Obciążona VAT-em jest przede wszystkim sprzedaż towarów i usług w Polsce, ale także eksport oraz import towarów. Opodatkowana VAT-em jest także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kto jest zobowiązany płacić VAT ?

Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony

Podatników VAT możemy podzielić na dwie grupy:

  • Podatnik VAT czynny to ten, który płaci podatek
  • Podatnik VAT zwolniony to ten, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Mówiąc prościej zwalniamy go ze względu na niski limit sprzedaży do 200 tys. zł. Ustawa o VAT dopuszcza także zwolnienie przedmiotowe. Zwolnienie to przysługuje podatnikowi, który sprzedaje towary wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

Porównaj prawa i obowiązki podatnika VAT czynnego i zwolnionego

Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT zwolniony
Obowiązkizarejestrowanie się do VAT – składanie JPK_VAT – prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT – płacenie VAT – wystawianie faktur VATprowadzenie ewidencji uproszczonej – wystawianie faktur na żądanie nabywcy (ze stawką ”zw”, czyli zwolniony)
Prawapomniejszanie VAT należnego o VAT naliczonydobrowolna rejestracja VAT jako podatnik zwolniony
Kto jest zobowiązany płacić VAT ?

Kto jest zobowiązany płacić VAT ? –

Kim jest mały podatnik VAT ?

Mały podatnik VAT to przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Ważne! Inny limit obowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego między innymi przedsiębiorstwo maklerskie lub zarządzającego funduszami inwestycyjnymi. Jest małym podatnikiem, jeśli jego kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Straciłem status małego podatnika VAT – co dalej?

Jeśli w ciągu roku stracisz status małego podatnika (po przekroczeniu limitu sprzedaży 1,2 mln euro):

Przechodzisz z rozliczenia kwartalnego na miesięczne. Deklaracje miesięczne składasz począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczyłeś limit – jeśli nastąpiło to w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; jeśli przekroczenie nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy miesiąc kwartału składasz do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału
  • następującego po kwartale, w którym przekroczyłeś limit – jeśli przekroczenie nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Prawo do rozliczania kasowego VAT stracisz dopiero począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczyłeś limit

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Artykuły na temat podatków z naszego zaprzyjaźnionego portalu:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *