Regiony zamorskie – UE zbliża najbardziej odległe terytoria do Brukseli

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Regiony zamorskie jako element polityki rozwoju UE. Komitet Regionów (KR) UE postawi obywatela z najbardziej oddalonych regionów UE u steru instytucji unijnej – to historyczny debiut. Natomiast niektóre państwa członkowskie UE mają części swojego terytorium położone w częściach świata znacznie oddalonych od kontynentu europejskiego. Z tego powodu odległe obszary, znane jako regiony najbardziej oddalone (OR), często w najlepszym wypadku pomijano w kształtowaniu polityki UE.

Regiony zamorskie – Azory

Natomiast nowy przewodniczący organu regionalnego, Vasco Alves Cordeiro, którego wybrano w środę na dwuipółletnią kadencję, może to zmienić. Cordeiro pochodzi z Azorów, portugalskiego archipelagu na środkowym Atlantyku, który jest jednym z dziewięciu RNO UE.
“Azory to miejsce, z którego pochodzę, to ludzie i region, któremu służyłem jako przewodniczący rządu. Nadal mam zaszczyt służyć w Parlamencie” – powiedział EURACTIV.
“To powód, dla którego jestem członkiem Komitetu Regionów, politycznego zgromadzenia władz lokalnych i regionalnych. To powód, dla którego wierzę, że wszystkie regiony i miasta muszą w równym stopniu przyczynić się do budowania przyszłości Europy”.
Azory są natomiast jednym z bogatszych RNO w UE, z PKB na mieszkańca wynoszącym około 90% średniej bloku.
“Nasze regiony najbardziej oddalone są może odległe od kontynentu europejskiego. Równocześnie bardzo ważne dla UE” – powiedział w maju wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, przedstawiając odnowioną strategię Komisji dla RNO.

Inne artykuły:

Łatwość biznesu w Polsce

Praca Zdalna

regiony zamorskie państw europejskich

Regiony Zamorskie – Warunki ekonomiczne

Regiony te natomiast stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, mają jedne z najwyższych w UE stóp bezrobocia i najniższe PKB. Pandemia COVID-19 przyniosła dodatkowe trudności. Wynika to z tego, że większość z nich jest uzależniona od podróży na duże odległości. W tym celu koniecznie trzeba mieć połączenie z kontynentem europejskim.
“Aby zniwelować różnice w jakości życia między regionami najbardziej oddalonymi a resztą UE” – powiedziała Elisa Ferreira – . Nowa strategia będzie “rozwijać dedykowane im możliwości” i zapewniać dostosowane do potrzeb wsparcie. Rada do spraw ogólnych zatwierdziła strategię 21 czerwca.
W ostatnim długoterminowym budżecie UE regiony najbardziej oddalone otrzymały blisko 14 mld euro w ramach wsparcia strukturalnego. Kwota ta prawdopodobnie przekroczy w budżecie na lata 2021-2027 zakładaną wartość. Jeden szczegół: RNO są jedynymi regionami, które mogą wydawać fundusze strukturalne UE na lotniska.
Dzięki nowej strategii i reprezentacji na najwyższym szczeblu instytucji UE, sprawy regionów najbardziej oddalonych mogą choć raz nabrać tempa.

Dla Komitetu Regionów walka o dodatkowe wpływy jest zadaniem syzyfowym.

Priorytety prezydenckie Cordeiro oficjalnie przedstawiono w środę (29 czerwca). Jednym z nich będzie “wzmocnienie” roli KR-u, jak twierdzą źródła zaznajomione z tą sprawą.
W dekadzie, która zapowiada reformę UE po konferencji w sprawie przyszłości Europy i rosnącej chęci odejścia od jednomyślności w niektórych dziedzinach polityki. W związku z tym Cordeiro wydaje się gotowy skorzystać z okazji, by wysunąć na pierwszy plan rolę KR-u.
Natomiast dotychczasowy przewodniczący tego organu regionalnego Apostolis Tzitzikostas dążył do dostosowania tej instytucji do konferencji. Najprawdopodobniej potwierdzą je na sesji plenarnej KR-u w środę.
Cordeiro jednakże spotkał się z większością przedstawicieli KR-u w marcu podczas odbywającego się dwa razy do roku szczytu regionalnego w Marsylii i prawdopodobnie jest pewien ich poparcia. Jeśli uda mu się przekonać regiony do pełnego poparcia zielonej transformacji, co nie jest wcale takie pewne, być może uda mu się utorować drogę do uzyskania dodatkowych wpływów dla tej instytucji.

Artykuły na temat podatków:

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Czy podatek może się przedawnić ?

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Odroczony podatek dochodowy

Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatek dochodowy — najważniejsze informacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top